Đăng nhập/ Đăng ký

Tài khoản

Mã giảm giá, khuyến mãi ShopeeFood

Tổng hợp danh sách mã giảm giá ShopeeFood (trước kia là Now), nhiều voucher ShopeeFood(đặt đồ ăn/uống), NowTable(đặt bàn nhà hàng/quán ăn), và nhiều khuyến mãi ShopeeFood giảm giá cho các dịch vụ trên website ShopeeFood.vn,...

Ưu đãi theo ngành hàng

Tất cả

ưu đãi

Voucher - Quà tặng

Voucher - Quà tặng

ưu đãi

Giao đồ ăn & Giao hàng

Giao đồ ăn & Giao hàng

ưu đãi

Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng

Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng

ưu đãi

Khuyến mãi

50%

Đã xác thực

22478 lượt sử dụng

Khuyến mãi Shopee 50% - Đặt đồ ăn NowFood

Ưu đãi đến 50%

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

Mã giảm giá

40k

Đã xác thực

14663 lượt sử dụng

Mã giảm giá Now 40k - Cho khách hàng mới sử dụng

Ưu đãi đến 40k

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

BANMOI

Mã giảm giá

25k

Đã xác thực

13388 lượt sử dụng

Mã giảm giá Now 25k - Cho đơn hàng từ 80k

Ưu đãi đến 25k

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

T2VUIVE

Khuyến mãi

50%

Đã xác thực

8384 lượt sử dụng

Khuyến mãi ShopeeFood 50% - Khi đặt Món ngon mỗi ngày

Ưu đãi đến 50%

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

Mã giảm giá

Freeship

Đã xác thực

6764 lượt sử dụng

Mã giảm giá ShopeeFood miễn phí vận chuyển tới 3km cho đơn hàng từ 40k

Ưu đãi đến Freeship

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

ALLFREE

Mã giảm giá

40k

Đã xác thực

3484 lượt sử dụng

Mã giảm giá ShopeeFood 40k, áp dụng cho khách hàng mới sử dụng

Ưu đãi đến 40k

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

BANMOI

Khuyến mãi

Giảm 60K

Đã xác thực

2252 lượt sử dụng

Voucher ShopeeFood 60k cho khách hàng mới

Ưu đãi đến Giảm 60K

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

Khuyến mãi

40%

Đã xác thực

2174 lượt sử dụng

Khuyến mãi Now 40% - Khi mua Món Ngon Hôm Nay - Cơm đủ kiểu

Ưu đãi đến 40%

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

Đồng giá

1đ/10k

Đã xác thực

906 lượt sử dụng

Khuyến mãi Now Thứ hai đồng giá 1đ/10k

Ưu đãi đến 1đ/10k

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

Khuyến mãi

50%

Đã xác thực

665 lượt sử dụng

Khuyến mãi Now 50% - Món chay thanh tịnh

Ưu đãi đến 50%

Điều kiện sử dụng

Số lượng có hạn

Kết thúc trong 3 tuần tới

Cửa hàng được quan tâm

Mã giảm giá, khuyến mãi trên ShopeeFood

Mã giảm giá ShopeeFood, voucher ShopeeFood mua sắm giảm giá mới nhất với nhiều ưu đãi Xem thêm

Ưu đãi theo ngành hàng

Tất cả

ưu đãi

Voucher - Quà tặng

ưu đãi

Giao đồ ăn & Giao hàng

ưu đãi

Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng

ưu đãi

Tiết kiệm

50%

Khuyến mãi

Kết thúc 3 tuần tới

Khuyến mãi Shopee 50% - Đặt đồ ăn NowFood

Ưu đãi đến 50%

Đã xác thực

22478 lần sử dụng

Tiết kiệm

40k

Mã giảm giá

Kết thúc 3 tuần tới

Mã giảm giá Now 40k - Cho khách hàng mới sử dụng

Ưu đãi đến 40k

Đã xác thực

14663 lần sử dụng

Tiết kiệm

25k

Mã giảm giá

Kết thúc 3 tuần tới

Mã giảm giá Now 25k - Cho đơn hàng từ 80k

Ưu đãi đến 25k

Đã xác thực

13388 lần sử dụng

Tiết kiệm

50%

Khuyến mãi

Kết thúc 3 tuần tới

Khuyến mãi ShopeeFood 50% - Khi đặt Món ngon mỗi ngày

Ưu đãi đến 50%

Đã xác thực

8384 lần sử dụng

Tiết kiệm

Freeship

Mã giảm giá

Kết thúc 3 tuần tới

Mã giảm giá ShopeeFood miễn phí vận chuyển tới 3km cho đơn hàng từ 40k

Ưu đãi đến Freeship

Đã xác thực

6764 lần sử dụng

Tiết kiệm

40k

Mã giảm giá

Kết thúc 3 tuần tới

Mã giảm giá ShopeeFood 40k, áp dụng cho khách hàng mới sử dụng

Ưu đãi đến 40k

Đã xác thực

3484 lần sử dụng

Tiết kiệm

Giảm 60K

Khuyến mãi

Kết thúc 3 tuần tới

Voucher ShopeeFood 60k cho khách hàng mới

Ưu đãi đến Giảm 60K

Đã xác thực

2252 lần sử dụng

Tiết kiệm

40%

Khuyến mãi

Kết thúc 3 tuần tới

Khuyến mãi Now 40% - Khi mua Món Ngon Hôm Nay - Cơm đủ kiểu

Ưu đãi đến 40%

Đã xác thực

2174 lần sử dụng

Tiết kiệm

1đ/10k

Đồng giá

Kết thúc 3 tuần tới

Khuyến mãi Now Thứ hai đồng giá 1đ/10k

Ưu đãi đến 1đ/10k

Đã xác thực

906 lần sử dụng

Tiết kiệm

50%

Khuyến mãi

Kết thúc 3 tuần tới

Khuyến mãi Now 50% - Món chay thanh tịnh

Ưu đãi đến 50%

Đã xác thực

665 lần sử dụng

Cửa hàng được quan tâm

Hoàn tiền đến 30%

loading...