Mã giảm giá & khuyến mãi Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh tháng 12

Khuyến mãi Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Mã giảm giá Baemin Mã giảm giá Lalamove Mã giảm giá be Mã giảm giá Mioto Mã giảm giá Goviet Mã giảm giá Grab Mã giảm giá Phúc Long Mã giảm giá Starbucks
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Baemin tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

Mã giảm giá Baemin đến 50% áp dụng cho tất cả nhà hàng

Cửa hàng: Baemin

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Coupon ANBUAXE có giá trị giảm 50%; giảm tối đa 40.000đ (không bao gồm phí giao hàng).
 • Coupon áp dụng cho tất cả nhà hàng có mặt trên BAEMIN.
 • Coupon được áp dụng trong khung giờ 14h-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu.

ANBUAXE Copy code

60%
tiết kiệm
Mã giảm giá Baemin tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Mã giảm giá Baemin đến 60% áp dụng với những nhà hàng nằm trong Menu Ưu Đãi

Cửa hàng: Baemin

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Coupon ANBUAXE+ có giá trị giảm 60%; giảm tối đa 40.000đ (không bao gồm phí giao hàng).
 • Coupon chỉ áp dụng với những nhà hàng nằm trong Menu Ưu Đãi của BAEMIN.
 • Coupon được áp dụng trong khung giờ 14h-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

ANBUAXE+ Copy code

40k
tiết kiệm
Mã giảm giá Baemin tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Mã giảm giá Baemin đến 40k áp dụng cho tất cả nhà hàng

Cửa hàng: Baemin

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Coupon KHAOBUAXE để được khao 40.000đ (trên tổng đơn đặt hàng).
 • Coupon áp dụng cho tất cả nhà hàng có mặt trên BAEMIN.
 • Coupon được áp dụng trong khung giờ 14h-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

KHAOBUAXE Copy code

80k
tiết kiệm
Mã giảm giá Baemin tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 11 lần sử dụng

Mã giảm giá Baemin đến 80k cho đơn từ 200K tất cả các Thứ Sáu của tháng 12

Cửa hàng: Baemin

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Mã giảm giá Baemin đến 80k cho đơn từ 200K tất cả các Thứ Sáu của tháng 12

ANSAPTHU6 Copy code

40k
tiết kiệm
Mã giảm giá Baemin tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Mã giảm giá Baemin đến 40% cho các hóa đơn từ 40K trở lên

Cửa hàng: Baemin

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Mã giảm giá Baemin đến 40% cho các hóa đơn từ 40K trở lên

XEMTISO Copy code

65%
tiết kiệm
Mã giảm giá Baemin tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 6 lần sử dụng

Mã giảm giá Baemin đến 65% khi mua đồ ăn trên ứng dụng

Cửa hàng: Baemin

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Mã giảm giá Baemin đến 65% khi mua đồ ăn trên ứng dụng

TRUMCUOI Copy code

10%
tiết kiệm
Mã giảm giá Ahamove tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 6 lần sử dụng

Mã giảm giá Ahamove đến 10% khi nạp tiền vào tài khoản qua hệ thống VNPAY-QR

Cửa hàng: Ahamove

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Giảm ngay 10% tối đa 50.000đ khi nạp tiền vào các ngày từ thứ 6 đến Chủ nhật. (*)
  (*) Áp dụng 1 lần/ tuần/ khách hàng. HSD: 05/12 - 31/12/2019

VUICUOITUAN Copy code

10%
tiết kiệm
Mã giảm giá Ahamove tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Mã giảm giá Ahamove đến 10% khi nạp tiền vào tài khoản qua hệ thống VNPAY-QR

Cửa hàng: Ahamove

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Giảm ngay 10% tối đa 30.000đ khi nạp tiền vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5. (*)
 • (*) Áp dụng 1 lần/ tuần/ khách hàng. HSD: 05/12 - 31/12/2019

VUICUOITUAN Copy code

Bonus
tiết kiệm
Mã giảm giá be tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 6 lần sử dụng

Chương trình thường cho Tài Xế beDelivery

Cửa hàng: be

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

50%
tiết kiệm
Mã giảm giá be tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 7 lần sử dụng

beCar giảm giá đến 50% cho 61 chuyến đi

Cửa hàng: be

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 3 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

10%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 14 lần sử dụng

[Thái Nguyên] khuyến mãi Now đến 10% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Thái Nguyên] khuyến mãi Now đến 10% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 5 lần sử dụng

[Quảng Ninh] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua thực phẩm trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Quảng Ninh] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua thực phẩm trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Quảng Ninh] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Quảng Ninh] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
25%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Quảng Nam] khuyến mãi Now đến 25% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Quảng Nam] khuyến mãi Now đến 25% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến
15%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

[Quảng Nam] khuyến mãi Now đến 15% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Quảng Nam] khuyến mãi Now đến 15% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Lâm Đồng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Lâm Đồng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
30%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Lâm Đồng] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Lâm Đồng] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
hot deal
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • freeship
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[Bình Dương] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng dưới 5km khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Bình Dương] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng dưới 5km khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Bình Dương] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua Thực phẩm trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Bình Dương] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua Thực phẩm trực tuyến
30%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Bình Dương] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Bình Dương] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[Bình Dương] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Bình Dương] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
Mua 1 tặng 4
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Bắc Ninh] khuyến mãi Now mua 1 thùng sữa TH tặng 4 hộp

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Bắc Ninh] khuyến mãi Now mua 1 thùng sữa TH tặng 4 hộp
80%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Vũng Tàu] khuyến mãi Now đến 80% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Vũng Tàu] khuyến mãi Now đến 80% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Vũng Tàu] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua Thực phẩm trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Vũng Tàu] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua Thực phẩm trực tuyến
10%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Vũng Tàu] khuyến mãi Now đến 10% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Vũng Tàu] khuyến mãi Now đến 10% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến
30%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[Vũng Tàu] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Vũng Tàu] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
hot deal
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • freeship
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[Nghệ An] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng dưới 5km khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Nghệ An] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng dưới 5km khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Nghệ An] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua sản phẩm trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Nghệ An] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua sản phẩm trực tuyến
15%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Nghệ An] khuyến mãi Now đến 15% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Nghệ An] khuyến mãi Now đến 15% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
80%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 5 lần sử dụng

[Đồng Nai] khuyến mãi Now đến 80% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đồng Nai] khuyến mãi Now đến 80% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Đồng Nai] khuyến mãi Now đến 20% khi mua sản phẩm trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đồng Nai] khuyến mãi Now đến 20% khi mua sản phẩm trực tuyến
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 6 lần sử dụng

[Đồng Nai] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đồng Nai] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
80%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Khánh Hoà] khuyến mãi Now đến 80% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Khánh Hoà] khuyến mãi Now đến 80% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[Khánh Hoà] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua sản phẩm trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Khánh Hoà] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt mua sản phẩm trực tuyến
25%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

[Khánh Hoà] khuyến mãi Now đến 25% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Khánh Hoà] khuyến mãi Now đến 25% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

[Khánh Hoà] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Khánh Hoà] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
Khuyến mãi Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh