Mã giảm giá & khuyến mãi Khách sạn - Tour - Vé máy bay tháng 12

Khuyến mãi Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Mã giảm giá Agoda Mã giảm giá Tiki Mã giảm giá OYORooms Mã giảm giá Skyscanner Mã giảm giá Gohub Mã giảm giá Traveloka Mã giảm giá Hotels Mã giảm giá Expedia
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá RedDoorz tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Mã giảm giá RedDoors đến 20% cho lần đầu tiên đặt phòng bằng app RedDoorz

Cửa hàng: RedDoorz

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Mã giảm giá RedDoors đến 20% cho lần đầu tiên đặt phòng bằng app RedDoorz

NEW20 Copy code

52%
tiết kiệm
Mã giảm giá OYORooms tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi OYORooms đến 52% khi đặt phòng khách sạn tại Nha Trang

Cửa hàng: OYORooms

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi OYORooms đến 52% khi đặt phòng khách sạn tại Nha Trang
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá OYORooms tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi OYORooms đến 50% khi đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu

Cửa hàng: OYORooms

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi OYORooms đến 50% khi đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu
51%
tiết kiệm
Mã giảm giá OYORooms tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi OYORooms đến 51% khi đặt phòng khách sạn tại Phú Quốc

Cửa hàng: OYORooms

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi OYORooms đến 51% khi đặt phòng khách sạn tại Phú Quốc
48%
tiết kiệm
Mã giảm giá OYORooms tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi OYORooms đến 48% khi đặt phòng khách sạn tại Đà Nẵng

Cửa hàng: OYORooms

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi OYORooms đến 48% khi đặt phòng khách sạn tại Đà Nẵng
46%
tiết kiệm
Mã giảm giá OYORooms tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi OYORooms đến 46% khi đặt phòng khách sạn tại Hà Nội

Cửa hàng: OYORooms

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi OYORooms đến 46% khi đặt phòng khách sạn tại Hà Nội
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá OYORooms tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi OYORooms đến 50% khi đặt phòng khách sạn tại TP.HCM

Cửa hàng: OYORooms

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi OYORooms đến 50% khi đặt phòng khách sạn tại TP.HCM
70%
tiết kiệm
Mã giảm giá Mytour tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Mytour đến 70% cho khách hàng thân thiết đăng kí email

Cửa hàng: Mytour

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Mytour đến 70% cho khách hàng thân thiết đăng kí email
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Mytour tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Mytour đến 50% khi đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu

Cửa hàng: Mytour

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Mytour đến 50% khi đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu
50%+
tiết kiệm
Mã giảm giá Mytour tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Mytour đến 50%+ khi đặt phòng khách sạn tại Hồ Chí Minh

Cửa hàng: Mytour

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 month from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Mytour đến 50%+ khi đặt phòng khách sạn tại Hồ Chí Minh
50%+
tiết kiệm
Mã giảm giá Mytour tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Mytour đến 50%+ khi đặt phòng khách sạn tại Hà Nội

Cửa hàng: Mytour

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 month from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Mytour đến 50%+ khi đặt phòng khách sạn tại Hà Nội
50%+
tiết kiệm
Mã giảm giá Mytour tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Mytour đến 50%+ khi đặt phòng khách sạn tại Đà Lạt

Cửa hàng: Mytour

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Mytour đến 50%+ khi đặt phòng khách sạn tại Đà Lạt
8%
tiết kiệm
Mã giảm giá Klook tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 5 lần sử dụng

Khuyến mãi Klook đến 8% / 4x Klook Credit khi đặt phòng khách sạn toàn quốc

Cửa hàng: Klook

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Klook đến 8% / 4x Klook Credit khi đặt phòng khách sạn toàn quốc
40%
tiết kiệm
Mã giảm giá Hotels tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 13 lần sử dụng

Khuyến mãi Hotels đến 40% khi đặt phòng tại Hà Nội

Cửa hàng: Hotels

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Hotels đến 40% khi đặt phòng tại Hà Nội
40%
tiết kiệm
Mã giảm giá Hotels tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

Khuyến mãi Hotels đến 40% khi đặt phòng tại Hà Nội

Cửa hàng: Hotels

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Hotels đến 40% khi đặt phòng tại Hà Nội
28%
tiết kiệm
Mã giảm giá Hotels tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Hotels đến 28% khi đặt phòng tại Singapore

Cửa hàng: Hotels

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Hotels đến 28% khi đặt phòng tại Singapore
50k
tiết kiệm
Mã giảm giá Vexere tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 23 lần sử dụng

Khuyến mãi Vexere 50k khi đặt vé và thanh toán bằng Zalopay

Cửa hàng: Vexere

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 months from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện

Được áp dụng song song với chương trình bán vé xe Tết 2020 Đặt Vé Xe Rẻ, Tết về siêu khỏe. Từ ngày 06/12/2019 – 29/02/2020, khách hàng đặt vé tại web/app VeXeRe có cơ hội nhận ưu đãi siêu hấp dẫn giảm 50k cho giao dịch từ 150k khi thanh toán bằng Zalopay chỉ với 3 bước:

Bước 1: Tải hoặc cập nhật ZaloPay phiên bản mới nhất. Phiên bản mới nhất hiện tại là phiên bản 4.20

Bước 2: Thực hiện giao dịch mua vé xe trên website/ứng dụng VeXeRe với giá trị từ 150k. Sau đó, chọn thanh toán bằng ZaloPay nguồn tiền từ thẻ/ngân hàng đang liên kết.

Bước 3: Trên ứng dụng ZaloPay, kiểm tra số tiền trước và sau khi giảm giá 50k. Sau đó, tiến hành xác nhận thanh toán. Thanh toán thành công, khách hàng nhận thêm voucher 60K cho lần thanh toán tiếp theo ở mục xe khách ứng dụng ZaloPay

* Lưu ý:

Chương trình chỉ áp dụng cho ZaloPay phiên bản 4.20 trở lên. Trường hợp khách hành KHÔNG cập nhật phiên bản mới, sẽ KHÔNG nhận được giảm giá.

Mỗi khách hàng(mỗi tài khoản ZaloPay/thẻ/tài khoản ngân hàng/thiết bị di động) nhận ưu đãi 1 lần trong thời gian diễn ra chương trình.

*Quy định chung:

Mỗi Khách hàng (mỗi tài khoản ZaloPay/ thẻ/ tài khoản ngân hàng/ thiết bị di động) nhận 1 lần ưu đãi/ tháng trong thời gian diễn ra chương trình.

Giao dịch bị xác định là gian lận, giả mạo thì giao dịch khuyến mãi sẽ bị hủy 

Quà khuyến mãi có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ phía người dùng.

Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi.

Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng.

 

20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Booking tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 5 lần sử dụng

Ưu đãi Booking đến 20% khi đặt phòng du lịch Tết Nguyên Đán 2020

Cửa hàng: Booking

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 month from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Ưu đãi Booking đến 20% khi đặt phòng du lịch Tết Nguyên Đán 2020
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Booking tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 8 lần sử dụng

Khuyến mãi Booking đến 20% cho đặt phòng khách sạn du lịch Tết 2020

Cửa hàng: Booking

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 month from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Booking đến 20% cho đặt phòng khách sạn du lịch Tết 2020
1tr
tiết kiệm
Mã giảm giá BestPriceTravel tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi BestPriceTravel đến 1tr khi đặt Chùm tour du lịch Tết 2020

Cửa hàng: BestPriceTravel

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi BestPriceTravel đến 1tr khi đặt Chùm tour du lịch Tết 2020
190k
tiết kiệm
Mã giảm giá BestPriceTravel tháng 12/2019
 • Đồng giá
 • đã xác thực
 • 5 lần sử dụng

Khuyến mãi BestPriceTravel đồng giá 190k khi mua vé máy bay giá rẻ

Cửa hàng: BestPriceTravel

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi BestPriceTravel đồng giá 190k khi mua vé máy bay giá rẻ
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá BestPriceTravel tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi BestPriceTravel Du lịch tết 2020 siêu hấp dẫn

Cửa hàng: BestPriceTravel

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi BestPriceTravel Du lịch tết 2020 siêu hấp dẫn
100k
tiết kiệm
Mã giảm giá BestPriceTravel tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi BestPriceTravel đến 100k khi đăng kí email

Cửa hàng: BestPriceTravel

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi BestPriceTravel đến 100k khi đăng kí email
83%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 83% đặt phòng khách sạn tại México

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 83% đặt phòng khách sạn tại México
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
55%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 55% đặt phòng khách sạn tại Berlin - Đức

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 55% đặt phòng khách sạn tại Berlin - Đức
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng

Berlin Copy code

32%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 32% đặt phòng khách sạn tại London - Anh

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 32% đặt phòng khách sạn tại London - Anh
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
32%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 32% đặt phòng khách sạn tại Rome - Ý

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 32% đặt phòng khách sạn tại Rome - Ý
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
28%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 28% đặt phòng khách sạn tại New York (NY)

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 28% đặt phòng khách sạn tại New York (NY)
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
74%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 75% đặt phòng khách sạn tại Barcelona - Tây Ban Nha

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 75% đặt phòng khách sạn tại Barcelona - Tây Ban Nha
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
41%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 41% đặt phòng khách sạn tại Madrid - Tây Ban Nha

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 41% đặt phòng khách sạn tại Madrid - Tây Ban Nha
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
78%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 78% đặt phòng khách sạn tại Myrtle Beach (SC)

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 78% đặt phòng khách sạn tại Myrtle Beach (SC)
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
39%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 39% đặt phòng khách sạn tại Paris - Pháp

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 39% đặt phòng khách sạn tại Paris - Pháp
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
82%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 82% đặt phòng khách sạn tại Hồng Kông

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 82% đặt phòng khách sạn tại Hồng Kông
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
69%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 69% đặt phòng khách sạn tại Quảng Châu - Trung Quốc

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 69% đặt phòng khách sạn tại Quảng Châu - Trung Quốc
 • Miễn phí huỷ phòng 
 • Miễn phí ăn sáng
66%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 66% đặt phòng khách sạn tại Thượng Hải - Trung Quốc

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 66% đặt phòng khách sạn tại Thượng Hải - Trung Quốc
 • Miễn phí hủy phòng
 • Miễn phí ăn sáng
80%
tiết kiệm
Mã giảm giá Agoda tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Agoda đến 80% đặt phòng khách sạn tại Bắc Kinh - Trung Quốc

Cửa hàng: Agoda

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Agoda đến 80% đặt phòng khách sạn tại Bắc Kinh - Trung Quốc
 • Miễn phí huỷ phòng
 • Miễn phí ăn sáng
Khuyến mãi Khách sạn - Tour - Vé máy bay