20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • Khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 17 lượt xem

[Quảng Ninh] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt Đồ ăn trực tuyến

Hạn dùng: 1 year from now

Điều kiện:

 • [Quảng Ninh] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt Đồ ăn trực tuyến
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 60 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 50% khi mua Đồ uống

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 50% khi mua Đồ uống
25%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 30 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 25% khi mua Đồ ăn

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 25% khi mua Đồ ăn
25%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 25% khi mua Đồ chay

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 25% khi mua Đồ chay
hot deal
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • freeship
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Bánh kem

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Bánh kem
hot deal
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • freeship
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món ăn nhà làm

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món ăn nhà làm
hot deal
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • freeship
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món ăn vỉa hè

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món ăn vỉa hè
hot deal
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • freeship
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Buzza Pizza

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Buzza Pizza
hot deal
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • freeship
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món lẩu

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Món lẩu
30%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 30% khi mua Đặt bàn nhà hàng

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 30% khi mua Đặt bàn nhà hàng
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 20% khi đặt Hoa online

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 20% khi đặt Hoa online
hot deal
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • freeship
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Bia rươu trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now miễn phí giao hàng khi đặt Bia rươu trực tuyến
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 9 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 50% khi mua Thực phẩm trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Hàng tiêu dùng - Thực phẩm

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 50% khi mua Thực phẩm trực tuyến
80%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 5 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 80% khi đặt Sản phẩm đời sống

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 80% khi đặt Sản phẩm đời sống
30%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[HCM] Khuyến mãi Now đến 30% khi mua Thuốc trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] Khuyến mãi Now đến 30% khi mua Thuốc trực tuyến
5%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now đến 5% khi mua đồ ăn thú cưng

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now đến 5% khi mua đồ ăn thú cưng
5%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now đến 5% khi mua đồ ăn thú cưng

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now đến 5% khi mua đồ ăn thú cưng
40%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[HCM] khuyến mãi Now đến 40% khi đặt Giặt ủi trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [HCM] khuyến mãi Now đến 40% khi đặt Giặt ủi trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 17 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt đồ ăn

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt đồ ăn
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt bàn nhà hàng

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt bàn nhà hàng
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 7 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thực phẩm trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thực phẩm trực tuyến
15k
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • Đồng giá
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt rượu bia trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt rượu bia trực tuyến
30%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt Hoa tươi trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 30% khi đặt Hoa tươi trực tuyến
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 9 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 50% khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
15k
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • Đồng giá
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi mua thuốc trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi mua thuốc trực tuyến
10k
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • Đồng giá
 • đã xác thực
 • 12 lần sử dụng

Khuyến mãi Ship đồng giá 10k tại Now

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khoảng cách dưới 5km
 • Thanh toán qua ví Airpay/Merchant Wallet
 • Đặt trong khung giờ: 8h-10h; 14h-18h & Sau 20h
30%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 172 lần sử dụng

Mã khuyến mãi đến 30% tại Now

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Nhập mã "APFOOD" giảm 30%, tối đa 25k x 4 lần/1 tháng, áp dụng khi thanh toán qua AirPay
 • Nhập mã "FREESHIP" (5 lần/ tháng/user) để nhận freeship trong 5km.
 • Áp dụng cho toàn bộ quán trên NOWFOOD

APFOOD Copy code

20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

[Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thức ăn cho thú cưng

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Hà Nội] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thức ăn cho thú cưng
10k
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 43 lần sử dụng

Mã khuyến mãi Deal khủng chỉ 10k tại Now

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 2 weeks from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Mỗi ngày một DEAL KHỦNG chỉ từ 1OK - nhập mã "SIEUHOIFA" giảm thêm 2OK
 • Ưu đãi độc quyền chỉ có tại NowFood trên Shopee:
 •  Nhập mã "APFREE" giảm ngay 30k, áp dụng khi thanh toán qua ví AirPay
 • Nhập mã "NOWFOOD" giảm 30% (tối đa 20k)

SIEUHOIFA Copy code

20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 12 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt đồ ăn trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt đồ ăn trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi đặt bàn nhà hàng trực tuyến
20%
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thực phẩm trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now đến 20% khi mua thực phẩm trực tuyến
15k
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • Đồng giá
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt rượu bia trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt rượu bia trực tuyến
15k
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua Hoa tươi trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua Hoa tươi trực tuyến
15k
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • Đồng giá
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua tại siêu thị trực tuyến
15k
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • Đồng giá
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi mua thuốc trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi mua thuốc trực tuyến
15k
tiết kiệm
Mã giảm giá Now tháng 12/2019
 • Đồng giá
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

[Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua thức ăn cho thú cưng trực tuyến

Cửa hàng: Now

Ngành hàng: Xe công nghệ - Giao đồ ăn - Giao hàng nhanh

Hạn dùng: 1 year from now

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • [Đà Nẵng] khuyến mãi Now giao hàng đồng giá 15k khi đặt mua thức ăn cho thú cưng trực tuyến

Xem thêm mã giảm giá khác

Tiki
Lazada
Shopee
Yes24
OYORooms
Sendo
Now
Baemin
Juno
Aeoneshop
Vexere
Điện Máy Thiên Hoà