10k
Tiết kiệm
Mã giảm giá Shopee tháng 1/2021
  • Mã giảm giá
  • đã xác thực
  • 37 lượt xem

Mã giảm giá Shopee 10k cho đơn bất kỳ

Hạn dùng: 1 tuần trước

Điều kiện:

  • Mã giảm giá Shopee 10k cho đơn bất kỳ
  • Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định thuộc ngành hàng Tiêu dùng nhanh (trừ sản phẩm thuộc danh mục sữa từ 0-24 tháng).
  • Số lượng có hạn mỗi ngày