53%
Tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • Khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 34 lượt xem

Khuyến mãi Tiki 53% khi mua Đồ lót - Đồ ngủ - Đồ bơi nam

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện:

 • Khuyến mãi Tiki 53% khi mua Đồ lót - Đồ ngủ - Đồ bơi nam
67%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 19 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 67% khi mua Kính mát nam thời trang

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 67% khi mua Kính mát nam thời trang
77%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 8 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 77% khi mua Gọng kính nam thời trang

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 77% khi mua Gọng kính nam thời trang
68%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 7 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 68% khi mua Đồng hồ business nữ

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 68% khi mua Đồng hồ business nữ
60%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 5 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 60% khi mua Đồng hồ thời trang - Casual nữ

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 60% khi mua Đồng hồ thời trang - Casual nữ
45%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 45% khi mua Trang sức vàng nữ

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 45% khi mua Trang sức vàng nữ
56%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 56% khi mua Trang sức bạc nữ

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 56% khi mua Trang sức bạc nữ
54%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 6 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 54% khi mua Trang sức phong thuỷ

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 54% khi mua Trang sức phong thuỷ
58%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 58% khi mua Trang sức trẻ em

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 58% khi mua Trang sức trẻ em
43%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 43% khi mua Thực phẩm bổ sung năng lượng

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 43% khi mua Thực phẩm bổ sung năng lượng
46%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 46% khi mua Các môn thể thao chơi vợt

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 46% khi mua Các môn thể thao chơi vợt
41%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 41% khi mua Dụng cụ môn thể thao đồng đội

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 41% khi mua Dụng cụ môn thể thao đồng đội
55%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 55% khi mua Dung cụ Các môn thể thao đối kháng

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 55% khi mua Dung cụ Các môn thể thao đối kháng
46%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 46% khi mua Dụng cụ Các môn thể thao khác

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 46% khi mua Dụng cụ Các môn thể thao khác
77%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 77% khi mua Dụng cụ - Thiết bị tập thể thao

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 77% khi mua Dụng cụ - Thiết bị tập thể thao
35%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 9 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 35% khi mua Giày thể thao nam

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 35% khi mua Giày thể thao nam
45%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 45% khi mua Trang phục thể thao nam

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 45% khi mua Trang phục thể thao nam
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 11 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 50% khi mua Giày thể thao nữ

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 50% khi mua Giày thể thao nữ
46%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki 46% khi mua Trang phục thể thao nữ

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki 46% khi mua Trang phục thể thao nữ
31%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 31% khi mua Dụng cụ leo núi

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 31% khi mua Dụng cụ leo núi
45%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 45% khi mua Đồ dùng dã ngoại

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 45% khi mua Đồ dùng dã ngoại
57%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 57% khi mua Dụng cụ câu cá

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 57% khi mua Dụng cụ câu cá
77%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 77% khi mua Phụ kiện thể thao

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 77% khi mua Phụ kiện thể thao
14%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 14% khi mua Xe tay ga

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 14% khi mua Xe tay ga
26%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 26% khi mua Xe số

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 26% khi mua Xe số
25%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 25% khi mua Xe côn tay

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 25% khi mua Xe côn tay
8%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 4 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki Hoàn tiền lên đến 8% khi Thanh toán qua thẻ tín dụng SeABank

Ngành hàng: Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki Hoàn tiền lên đến 8% khi Thanh toán qua thẻ tín dụng SeABank
 • Áp dụng mỗi ngày
 • Số tiền hoàn lên đến 7.200.000 đồng/ năm
16%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 16% khi mua Xe mô tô

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 16% khi mua Xe mô tô
100k
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 100k khi Thanh toán qua thẻ quốc tế SHB

Ngành hàng: Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng

Hạn dùng: 2 tuần tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 100k khi Thanh toán qua thẻ quốc tế SHB
 • Áp dụng cho đơn hàng từ 500.000đ trở lên.

   

 • Thời gian: Từ 9h - 23h59h thứ 3 hằng tuần

 • Chỉ áp dụng cho 70 giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi ngày

   

 • Mỗi thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế được nhận ưu đãi tối đa 1 lần/ tháng

3%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 3% khi mua Xe 50cc - Xe Cub chính hãng

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 3% khi mua Xe 50cc - Xe Cub chính hãng
13%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 13% khi mua Xe điện

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 13% khi mua Xe điện
 • Hỗ trợ trả góp 0%
45%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 45% khi mua Xe đạp

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 45% khi mua Xe đạp
67%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 67% khi mua Xe Scooter

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 67% khi mua Xe Scooter
3%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 3% khi mua Ô tô

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 3% khi mua Ô tô
32%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 10 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 32% khi mua Mũ bảo hiểm

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 32% khi mua Mũ bảo hiểm
49%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 49% khi mua Phụ kiện ô tô

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 49% khi mua Phụ kiện ô tô
49%
tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 2/2020
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Tiki đến 49% khi mua Phụ kiện - Phụ tùng xe máy

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 10 tháng tới

Điều kiện
 • Khuyến mãi Tiki đến 49% khi mua Phụ kiện - Phụ tùng xe máy

Xem thêm mã giảm giá khác

Tiki
Lazada
Shopee
Sendo
Shop Vnexpress
Now
Fahasa
Juno
Aeoneshop
Vexere
Điện Máy Thiên Hoà
Agoda