10%
Tiết kiệm
Mã giảm giá Tiki tháng 12/2020
  • Khuyến mãi
  • đã xác thực
  • 204 lượt xem

Khuyến mãi Tiki 10% - Thẻ tín dụng Shinhan Bank tối 150k cho đơn hàng từ 1 triệu đồng

Hạn dùng: 5 tháng trước

Điều kiện:

  • Khuyến mãi Tiki 10% - Thẻ tín dụng Shinhan Bank tối 150k cho đơn hàng từ 1 triệu đồng
  • Thời gian: Từ 9h - 23h59 thứ 6 hàng tuần (13/03 đến 12/06/2020) và các ngày đặc biệt (15/04, 16/04, 17/04).
  • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến
  • Ưu đãi hằng tuần: Mỗi Chủ Thẻ được tham gia ưu đãi một (01) lần một (01) tháng trong suốt Thời
    Gian Chương trình
  • Ưu đãi ngày đặc biệt: Mỗi Chủ thẻ được tham gia một (01) lần xuyên suốt Thời Gian Chương Trình