52%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • Khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 8 lượt xem

Khuyến mãi Sendo đến 52% - Trang sức

Hạn dùng: 21/11/2019

Điều kiện:

 • Khuyến mãi Sendo đến 52% - Trang sức
62%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 62% - Voucher dịch vụ

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Voucher - Quà tặng

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 62% - Voucher dịch vụ
84%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 84% - Thời trang nữ

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 84% - Thời trang nữ
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 50% - Thời trang nam

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 50% - Thời trang nam
47%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 47% - Sức khỏe & Làm đẹp

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Làm đẹp - Sức khoẻ

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 47% - Sức khỏe & Làm đẹp
49%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 49% - Thiết bị y tế

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Làm đẹp - Sức khoẻ

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 49% - Thiết bị y tế
51%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 51% - Túi xách

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 51% - Túi xách
76%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 76% - Giày dép

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 76% - Giày dép
49%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 49% - Đồng hồ

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 49% - Đồng hồ
40%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 40% - Điện thoại - Máy tính bảng

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Điện thoại - Máy tính bảng

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 40% - Điện thoại - Máy tính bảng
52%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 52% - Laptop, Máy tính & Thiết bị văn phòng

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Laptop - Thiết bị IT

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 52% - Laptop, Máy tính & Thiết bị văn phòng
49%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 49% - Phụ kiện công nghệ

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Phụ kiện - Thiết bị số

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 49% - Phụ kiện công nghệ
49%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 49% - Đồ điện gia dụng

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Điện gia dụng

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 49% - Đồ điện gia dụng
40%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 40% - Điện máy

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Điện tử - Điện lạnh

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 40% - Điện máy
49%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 49% - Nhà cửa

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Nhà cửa đời sống

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 49% - Nhà cửa
48%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 48% - Tân Trang Nhà Cửa

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Nhà cửa đời sống

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 48% - Tân Trang Nhà Cửa
48%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 48% - Tivi - Thiết bị giải trí

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Phụ kiện - Thiết bị số

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 48% - Tivi - Thiết bị giải trí
52%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 52% - Thiết bị âm thanh

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Phụ kiện - Thiết bị số

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 52% - Thiết bị âm thanh
35%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 35% - Máy ảnh - Máy quay phim

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Máy ảnh - Máy quay phim

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 35% - Máy ảnh - Máy quay phim
48%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 48% - Đời sống

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Nhà cửa đời sống

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 48% - Đời sống
47%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 47% - Sách & Văn phòng phẩm

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Sách - Văn phòng phẩm

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 47% - Sách & Văn phòng phẩm
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 50% - Bách Hóa Tổng Hợp

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Bách hóa online

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 50% - Bách Hóa Tổng Hợp
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 50% - Chăm sóc thú cưng

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Nhà cửa đời sống

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 50% - Chăm sóc thú cưng
40%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 40% - Mẹ và bé

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Mẹ & Bé - Đồ chơi

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 40% - Mẹ và bé
42%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 42% - Đồ chơi

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Mẹ & Bé - Đồ chơi

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 42% - Đồ chơi
46%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 46% - Ô tô - Xe máy

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 46% - Ô tô - Xe máy
45%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 3 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 45% - Xe đạp

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 45% - Xe đạp
53%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 53% - Thể thao - Dã ngoại - Giải trí

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Thể thao - Dã ngoại

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 53% - Thể thao - Dã ngoại - Giải trí
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Giá hời tại Sendo - Xe máy

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Giá hời tại Sendo - Xe máy
50%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 2 lần sử dụng

Giá hời tại Sendo - Các loại Voucher

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Voucher - Quà tặng

Hạn dùng: 21/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Giá hời tại Sendo - Các loại Voucher
49%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 49% khi mua thời trang nam nữ

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Thời trang - Phụ kiện

Hạn dùng: 29/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 49% khi mua thời trang nam nữ
45%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 45% khi mua Công nghệ điện tử

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Điện tử - Điện lạnh

Hạn dùng: 29/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 45% khi mua Công nghệ điện tử
 • Free ship từ 69k
45%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 45% khi mua Đồ gia dụng

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Điện gia dụng

Hạn dùng: 29/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 45% khi mua Đồ gia dụng
 • Free ship từ 69k
26%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 26% khi mua Đồ tiêu dùng

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Bách hóa online

Hạn dùng: 29/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 26% khi mua Đồ tiêu dùng
 • Free ship từ 69k
33%
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo đến 33% khi mua Mỹ phẩm làm đẹp

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Làm đẹp - Sức khoẻ

Hạn dùng: 29/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo đến 33% khi mua Mỹ phẩm làm đẹp
 • Free ship từ 69k
500k
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • khuyến mãi
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Khuyến mãi Sendo Voucher tuyệt đỉnh đến 500k

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Voucher - Quà tặng

Hạn dùng: 29/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Khuyến mãi Sendo Voucher tuyệt đỉnh đến 500k
1tr
tiết kiệm
Mã giảm giá Sendo tháng 11/2019
 • mã giảm giá
 • đã xác thực
 • 1 lần sử dụng

Mã giảm giá Sendo đến 1tr khi đặt tour du lịch

Cửa hàng: Sendo

Ngành hàng: Khách sạn - Tour - Vé máy bay

Hạn dùng: 30/11/2019

Xem sản phẩm: Xem sản phẩm áp dụng giảm giá tại đây

Điều kiện
 • Mã giảm giá Sendo đến 1tr khi đặt tour du lịch
 • Hỗ trợ trả góp 0%

TG11DL10 Copy code

Xem thêm mã giảm giá khác

FPTShop
Tiki
Lazada
Adayroi
Leflair
Shopee
Mytour
Yes24
OYORooms
Sendo
Shop Vnexpress
Now